French Polynesia 3G Mobile Coverage Explorer, 2017