Afbeeldinge der Oostersche landen : waar in, zoo de X stammen Israëls, als de II overige van Juda; gedurende den tyd hunner ballingschap verkeert hebben tot opheldering van dit gedeelte der gewyde geschiedenis