Geografische kaarte van de Oude Weereld : volgens de verdeeling der kinderen van Noach, na hunne verstrojinge voorgevallen omtrent Babel