Het beloofde landt Canaan door wandelt van onsen Salichmaecker Iesu Christo neffens syne Apostelen : met groote verbeeteringe uyt de H. Schrifture van nieus geteeckent en