"Se svou neúnavnou prací" : Antonín Salac̆ and classics at the margins