Ḫarīṭa heyʼeti ṭarafından 1/25,000 muḳāyesede olaraḳ aḫz̲ ve tersīm ve bu defʻa 1/100,000 mik̮yāsına nażaren taṣgīr olunmuş İstanbūl ve civārı ḫarīṭaṣıdır -- خريطة هيئتي طرفندن 1/25،000 مقايسة دة اولرق اخذ و ترسيم و بو دفعة 1/100،000 مقياسنة نظرا تصغير اولنمش استانبول و جواری خریطة سیدر