Perigrinatie ofte veertigh-Iarige reyse der kinderen Israëls : uyt Egypten door de Roode Zee, ende de woestyne tot in't beloofde landt Canaan